2014-12-14


Under 2014 inledde vi ett samarbete med Gantrex för leverans av bland annat kranräl och befästning. Gantex utför också installation av kranräl. Mer information finns på deras hemsida.

gantrex-logo