Vad vi gör


Vi marknadsför och säljer produkter och material för underhåll och byggnation av spåranläggningar. Produktprogrammet omfattar växlar, tungrullanordningar samt redskap och reservdelar till spårgående arbetsmaskiner. Dessutom förmedlar vi försäljning, uthyrning, reparation och underhåll av spårgående arbetsmaskiner.