Köp- och leveransvillkor


Observera att villkoren nedan endast gäller försäljning och leverans till företag.

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER
För leveranser inom Norden tillämpar vi Allmänna Leveransbestämmelser NL17, om inte annat särskilt avtalats. NL17 är Teknikföretagens standardavtal.

TRANSPORT OCH MOTTAGANDE
Vår normala service är att vi sköter all speditionshantering för kunden såsom bokning av frakt, lastning av godset och utnyttjande av våra transportavtal. Vi debiterar kunden vår självkostnad för transporten.

Normalt tillämpar vi fraktvillkoret DAP – angiven leveransplats (Incoterms 2020), om inte särskilda instruktioner om frakten har överenskommits.

Lossning av godset utförs av lastbilens bemanning och mottagaren måste vara beredd på att lämna erforderligt biträde och ha rätt utrustning för att kunna lossa godset. Om mottagaren inte lämnar erforderligt biträde vid lossning, förbehåller vi oss rätten att debitera köparen eventuella uppkomna kostnader.

Köparen ansvarar för mottagningskontroll. Synliga transportskador eller saknade kolli ska noteras direkt på transportörens fraktsedel vid mottagandet när godset ska kvitteras. Anmäl även direkt till oss. Dolda skador (ej synliga på emballaget) måste anmälas inom 7 arbetsdagar från godsets mottagande.

RETURGODSBESTÄMMELSER
Före en eventuell retur av produkter måste alltid överenskommelse om detta ha träffats med ansvarig säljare.

Specialbeställda kundanpassade produkter tar vi inte i retur och krediterar.

För standardprodukt som, efter överenskommelse, returneras till oss krävs att den är i oskadat originalskick, för att kreditering av fakturabelopp ska ske, med ett returavdrag på 20 %.

Det åligger köparen att emballera returprodukter så att de inte heller skadas under transport. Returfrakten sker på kundens bekostnad.

I de fall returen beror på fel som vi är ansvariga för krediterar vi kunden fakturerat belopp utan något avdrag.